งานอบรมวิชาการ ประจำปี 2567

Empowering Wellbeing : The Future of Personalized Healthcare

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

Read More

Neuromuscular integration approach

 • วันที่ 18-19 มกราคม 2567
 • โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่
 • รับสมัคร 80 คน
 • PTCEU 13 คะแนน
Read More

Make Physio. & Rehab. Simple (but not simpler)

 • วันที่ 9 มีนาคม 2567
 • เวลา 08.30-16.30 น.
 • รับสมัคร 280 คน
 • PTCEU 6 คะแนน

งานอบรมวิชาการ ประจำปี 2566

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

Read More

การฟื้นฟูการทำงานของหูชั้นในเพื่อความมั่นคงของการมองเห็นและการทรงตัวสำหรับนักกายภาพบำบัด

Vestibular Rehabilitation Improves Gaze and Balance Stability for Physical Therapists

 • วันที่ 13 กรกฎาคม 2566
 • เวลา 08.00-16.30 น.
 • PTCEU 6 คะแนน